Przed nami wyzwanie – chcemy podbić Amerykę! Jednym z pierwszych działań przewidzianych w projekcie ekspansji na rynki zagraniczne jest udział w targach GraphExpo’2014, corocznie odbywających się w Chicago. Przez cztery dni, od 28 października, system Mnumi będzie prezentowany na najważniejszych na rynku północnoamerykańskim, targach poligraficznych. GraphExpo to prestiżowa wystawa, przyciągająca ponad 500 wystawców z całego świata. Wśród oferentów znajdą się producenci maszyn, urządzeń, komponentów oraz oprogramowania, przeznaczonych dla drukarni offsetowych i cyfrowych – Mnumi nie może tam zabraknąć!