Z radością informujemy o otrzymaniu dotacji unijnej „Paszport do eksportu”! Projekt oznacza dla nas szansę na realizację planów związanych z ekspansją na rynki zagraniczne. Przed nami wiele miesięcy wytężonej pracy. Najbliższe działania skoncentrujemy na stworzeniu strategii wprowadzania systemu Mnumi na rynek północnoamerykański, brytyjski i włoski. Równolegle będziemy prowadzili akcje promocyjne i oczywiście prace informatyczne, służące adaptacji oprogramowania do wymogów i potrzeb poszczególnych rynków. Plan rozwoju zakłada także organizację misji gospodarczych we Włoszech i Wielkiej Brytanii, jak również misji lokalnych. Wszystko po to, by pozyskać partnerów handlowych oraz zdobyć nowe kontakty, które umożliwią nam rozwój w tych krajach. Otrzymanie dotacji to – po intensywnych zmianach, jakie mają miejsce ostatnio w naszej firmie (pozyskanie nowego inwestora, udoskonalenia systemu, rozbudowa struktury) – kolejny, zakończony sukcesem element naszej strategii biznesowej.