Mnumi Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na:

przygotowanie i realizację kampanii AdWords na rynku USA

w ramach projektu dofinansowanego z POIG Działanie 6.1:

Eksport szansą na rozwój firmy Mnumi Sp. z o. o.

Termin składania ofert upływa z dniem 15.09.2014r. o godzinie 12:00.
Szczegółowy opis zamówienia można znaleźć tutaj:
Zapytanie-AdwordsUSA

Kontakt:
W razie niejasności prosimy o kontakt pod adresem: ewa.muszynska@mnumi.com
LogoUE